MVGM je TOP 5 medzi európskymi hráčmi  v oblasti správy nehnuteľností s aktivitami v 9 európskych krajinách.

Čítaj viac o MVGM

Filip Polomský, Managing Director MVGM Slovakia

“MVGM Slovensko predstavuje profesionálnu a transparentnú správu nehnuteľností založenú na najvyšších priemyselných štandardoch nachádzajúcich sa v popredných komerčných nehnuteľnostiach. Zameriavame sa predovšetkým na zvyšovanie hodnoty, spoľahlivosť a efektívnosť v rámci spravovaných nehnuteľností.”

Ponúka zákazníkom plne integrované služby s medzinárodnými skúsenosťami a znalosťami miestneho trhu

Spájame vedomosti a zručnosti a našim klientom ponúkame plne integrované služby s medzinárodnými skúsenosťami a znalosťami miestnych trhov.

Pre médiá

Úvod do základných hodnôt MVGM

Máme silný tím plný entuziazmu. Naši zamestnanci sú pre spoločnosť tým najcennejším aktívom, pretože sa podieľajú na jej úspechoch. Zaviazali sme sa vytvoriť pre nich prostredie, v ktorom nájdu kariérne šťastie a budú ho zdieľať so svojimi kolegami, klientami a všetkými zúčastnenými stranami. Tento spôsob práce je zakotvený v našich základných hodnotách: angažovanosť a zodpovednosť, orientácia na výsledok, inovácie, kvalita.

  • Angažovanost’ a zodpovednost’

  • Orientácia na výsledok

  • Inovácie

  • Kvalita

Prečítajte si viac o základných hodnotách MVGM