Home » News & blogs » Zakladateľ MVGM otvára cestu novému predsedovi predstavenstva

Zakladateľ MVGM otvára cestu novému predsedovi predstavenstva

12 mesiacov ago

Od 1. novembra nastúpi na pozíciu Predsedu predstavenstva skupiny MVGM Janno de Haas (50). De Haas ide v stopách Eddyho Smita, zakladateľa a akcionára európskeho správcu nehnuteľností. Smit založil spoločnosť MVGM v roku 2008 spoločne s Mennom van der Horstom po tom,  kedy management  odkúpil aktivity správy nehnuteľností Meeús (Meeús sa medzitým zlúčilo s AON). Smit aj naďalej zostáva v spoločnosti  na pozícii Predsedu dozornej rady.

Menovanie De Haasa nadväzuje na exponenciálny medzinárodný rast, ktorý MVGM v posledných rokoch zažila. Už predtým skupina MVGM vymenovala Obchodným riaditeľom pre Európu Maartena de Haasa (Janno de Haas nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu s Maartenom De Haas) a tiež Susi Kaml ako finančnú riaditeľku. Spolu s členom predstavenstva Mennom van der Horstom, CHRO Peggy Poldervaart a CIO Cor Treure riadia medzinárodnú organizáciu pre správu nehnuteľností.

Janno de Haas má 15 ročné skúsenosti s riadením veľkých organizácií v rôznych sektoroch, ako sú Intergas, Den Braven a Philips Healthcare. Smit je o správnosti zmeny vo vedení presvedčený: „Janno prináša množstvo medzinárodných znalostí a skúseností, nadšenia, odhodlania a nový pohľad na správu nehnuteľností. Jeho doterajšia kariéra ukazuje, že má rozsiahle skúsenosti s riadením medzinárodných organizácií na neustále sa meniacich trhoch, kde sú inovácie nenahraditeľné, rovnako ako v MVGM. Počítam s tým, že na odovzdaní budeme úzko spolupracovať do konca roku 2021 a aj potom budem spolupracovať s Jannom a všetkými členmi predstavenstva a celým vedením skupiny MVGM v mojej novej funkcii Predsedu predstavenstva. “

Rozdhonutie Smita (65) pokračovať vo funkcii Predsedu dozornej rady rozhodne nie je neočakávané. MVGM sa prispôsobilo novej realite po všetkých dopadoch COVID-19 na realitný trh. Vzhľadom k tomu, že si Smit praje prejsť z výkonnej funkcie do funkcie konzultantskej, práve teraz je ten správny čas odovzdať štafetu Jannovi De Haasovi.

Menno van der Horst: “Mal som príležitosť pracovať s Eddym na vývoji MVGM počas 18 rokov. Začali sme približne so 170 zamestnancami a sme pyšní za aktuálny počet 1 600 zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú v 10 krajinách na dosiahnutí našej ambície: vybudovať z MVGM najlepšieho európskeho správcu nehnuteľností. Eddy je veľmi entuziastický ako pre našich zamestnancov tak aj pre klientov a pozná naše podnikanie ako nikto iný. Som vďačný za to, že budeme môcť tieto jeho silné stránky a schopnosti aj naďalej využívať pri odovzdávaní spoločnosti Jannovi a tiež v Eddyho novej roli v MVGM na pozícii Predsedu dozornej rady”.

MVGM je popredným európskym správcom nehnuteľností s 1 600 zamestnancami v 10 krajinách a pracuje pre medzinároných investorov, banky a finančníkov, bytové korporácie, podnikateľov, poisťovne, vlády a verejné orgány. Viac informácií nájdete na www.mvgm.com.