Home » O MVGM » Politika súladu

Politika súladu

Našou víziou je stať sa proaktívnou a dynamickou organizáciou, ktorá v pozícii poskytovateľa a zamestnávateľa bude vždy konať bezúhonne a transparentne. Je vyjadrením našich základných hodnôt, ktoré sa aplikujú vo vzťahu s členstvami, partnerstvami a certifikáciami od rôznych renomovaných inštitúcií.

Naša politika dodržiavania predpisov je založená na nasledujúcich princípoch:

  • Dodržiavame všetky príslušné zákony a nariadenia.
  • Robíme to, čo sa od nás očakáva
  • Vybavujeme sťažnosti s najväčšou starostlivosťou.
  • Chceme chrániť zamestnancov, ktorí majú podozrenie na zneužívanie

Pre viac informácií (holandská verzia)

Prečítajte si náš MVGM Etický kódex podnikania

Prečítajte si náš MVGM Reklamačný poriadok tu 

Prečítajte si náš program MVGM Whistleblower

Máte otázku súladu?

Pre viac informácií prosím kontaktujte Martijn Kerckhoff, Zodpovedný za dodržiavanie predpisov a ochrany údajov MVGM.

MVGM Holding B.V.
Oddelenie dodržiavania predpisov
W.J.M. (Martijn) Kerckhoff
Zodpovedný za dodržiavanie predpisov a ochrany údajov
E: compliance@mvgm.nl
T: +31 88 4324027