Home » O MVGM » Zabezpečenie certifikovanej kvality / partnerstvá

Zabezpečenie certifikovanej kvality / partnerstvá

Kvalita je jednou zo základných hodnôt MVGM. Garantujeme kvalitu našich služieb prostredníctvom rôznych národných a medzinárodných členstiev, partnerstiev a certifikátom.

Medzinárodné členstvá, partnerstvá a certifikáty

 • Certifikát ISAE 3402 typu II (správa majetku)
 • Certifikát ISAE 3402 typu II (ocenenia)
 • Kráľovská regulovaná inštitúcia autorizovaných inšpektorov
 • Uznávaní ako Európski oceňovatelia z asociácie Európskej skupiny oceňovateľov

Holandské členstvá, partnerstvá a certifikáty

 • Člen Vastgoedmanagement Holandsko
 • Certifikát SKW
 • Člen NVM
 • Funda obchodný partner
 • Partnerstvo s VastgoedCert
 • Registrované ako „Nederlands Register Vastgoed Taxateurs“
 • Spolupráca s Nederlandse Woning Waarde Inštitútom
 • Vlastník účastníka Stichting Vastgoeddata
 • Spolupráca s Kifid