Home » O spoločnosti MVGM » Naše zásady

Naše zásady

Chceme byť aktívnou a dynamickou spoločnosťou, ktorá v pozícii poskytovateľa služieb i ako zamestnávateľa, bude vždy konať čestne a transparentne. To je základ našich hodnôt, ktoré implementujeme aj na úrovni členstiev, partnerstiev a certifikácií od rôznych renomovaných inštitúcií.

Naše zásady sú založené na nasledujúcich princípoch:

  1. Dodržiavame všetky platné zákony a nariadenia
  2. Robíme to, čo sa od nás očakáva
  3. Sťažnosti riešime s maximálnou starostlivosťou
  4. Chránime zamestnancov, ktorí majú podozrenie na neetické správanie

Pre viac informácií

Prečítajte si náš MVGM Etický kódex podnikania (NL)

Prečítajte si náš MVGM Reklamačný poriadok tu (NL) 

Prečítajte si náš politika oznamovania (SK)

Máte otázku súladu?

Pre viac informácií prosím kontaktujte Oddelenie dodržiavania predpisov.

MVGM Holding B.V.
Oddelenie dodržiavania predpisov
E: compliance@mvgm.nl