Home » Služby » Ďalšie služby

Ďalšie služby

MVGM má špecializovaný tím pre oceňovanie, komerčné maklérstvo a poradenstvo so zameraním na miestne nehnuteľnosti. Vychádzame z filozofie prepájania odbornosti a zručností. Našim zákazníkom preto ponúkame komplexné služby podložené skúsenosťami a znalosťami miestneho trhu.

Medzinárodná poradenstvo

Náš tím svoje skúsenosti, odbornosť a rozsiahle znalosti v oblasti realitného trhu dlhodobo uplatňuje aj pri spolupráci s rôznymi medzinárodnymi subjektami.

Operatívne, taktické a strategické poradenstvo

Naši špecializovaní a skúsení správcovia aktív vám ochotne poradia ohľadne možností na trhu komerčných a rezidenčných nehnuteľností.

Realizujeme nezávislý výskum a ponúkame najmodernejšie riadenie rizík a efektívne služby v oblastiach:

 • riadenie portfólia, projektov a výstupov;
 • technické a finančné due diligence;
 • analýza nehnuteľností a analýza / riadenie vzťahov s prenajímacími realitnými agentúrami

Podpora počas celého životného cyklu nehnuteľnosti

Ponúkame komplexný, ucelený súbor služieb.

Spájame v nich odbornosť jednotlivých obchodných zložiek MVGM. Vďaka tomu dokážeme vyhovieť požiadavkám klientov v celom životnom cykle nehnuteľností a ponúkať služby, vrátane podpory pri jej nadobúdaní a správy.

Malé i veľké projekty: vždy prispôsobené vašim potrebám

MVGM Vám bez ohľadu na to, či sa jedná o projekt malého alebo veľkého rozsahu, vždy poskytne balík služieb šitý na mieru, presne podľa vašich potrieb.

Naše služby v oblasti správy nehnuteľnosti sú modulárne. Môžeme sa starať o celé portfólio nehnuteľností, alebo vykonávať iba určité činnosti. Radi vám v týchto otázkach poradíme.

Dlhodobá spolupráca

Znalosti, skúsenosti a flexibilita sú nevyhnutnými predpokladmi úspechu na dynamickom a čoraz viac konkurenčnom trhu. Usilujeme sa preto o dlhodobú spoluprácu, podporujeme vás v inováciách a udržiavame vaše portfólio aktuálne.

Želáte si ďalšie informácie alebo chceli by ste si dohodnúť schôdzku?

Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám pomôžeme.

Oceňovanie a poradenstvo

MVGM ponúka klientom služby oceňovania nehnuteľností a analýzy na účely stratégie predaja, nákupu a akvizícií, obchodných stratégií, due diligence, (re) financovania, výstavby a rekonštrukcií. Preferujeme osobný prístup s transparentnou a otvorenou komunikáciou s cieľom nájsť riešenia.

Pochopenie pre hodnoty majetku

 • Chcete podrobné ocenenie svojho majetku?
 • Chcete získať strategickú analýzu svojho majetkového portfólia?
 • Máte k dispozícii všetky informácie na meranie finančnej výkonnosti?

Rozsiahle skúsenosti a znalosti miestneho trhu

MVGM má odborníkov v10 pobočkách európskych krajín  . Vďaka tomu disponuje znalosťami vo všetkých regiónoch i trhoch a zdrojmi pre vaše potreby oceňovania.

Naši experti pri oceňovaní úzko spolupracujú s oddelením výskumu, ktoré má k dispozícii rozsiahlu celonárodnú databázu (GIS). Máme neustále aktuálne informácie o vývoji na národnej a regionálnej úrovni.

Kvalita

Sme RICS-regulovaná spoločnosť a pracujeme v súlade s medzinárodne uznávanými profesionálnymi štandardmi RICS, ktoré sú kompatibilné s IVS. Poskytujeme nezávislé, podrobné a konzistentné oceňovanie nehnuteľností, ktoré sú v súlade s európskymi štandardmi oceňovania (EVS) a Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v závislosti od cieľa klienta. Naši hodnotitelia sú taktiež registrovaní v Holandskom registri hodnotiteľov nehnuteľností (NRVT). NRVT kontroluje kvalitu oceňovania a odbornú spôsobilosť odhadcov.

Proces oceňovania MVGM je transparentný a v plnej miere kontrolovaný na základe certifikovaných noriem ISAE3402 typu II. Tento certifikát zahŕňa všetky potrebné procesné riadenia a kontrolu potrebné pre účtovné účely a riadenie kvality.

Naše služby

Klientom ponúkame širokú škálu služieb. Medzi služby oceňovania MVGM patria:

 • Oceňovanie bytových družstiev (RJ 645, IPD Corporation Property Index);
 • Oceňovanie nehnuteľností spadajúce pod zdravotníctvo
 • Oceňovanie komerčných (kancelárske, priemyselné a maloobchodné) a rezidenčných nehnuteľností;
 • Oceňovanie MSCI indexu nehnuteľnosti
 • Prevádzkové nehnuteľnosi (hotely, čerpacie stanice, golfové ihriská, reštaurácie, kaviarne);
 • Výskum a poradenstvo

Osobný prístup

MVGM má k dispozícii odborníkov v rôznych oblastiach. V rámci komunikácie s klientom sa zameriavame na riešenie vsetkych špecifík pre každý prípad. Sme vám k dispozícii, aby sme vám mohli zodpovedať vaše otázky a poskytli doplňujúce informácie.

Chceli by ste kontaktovať náš tím?

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách, obráťte sa na náš tím na nižšie uvedenom Kontakte.