Home » Služby » MVGM Oceňovanie a poradenstvo

MVGM Oceňovanie a poradenstvo

V Holandsku sú pre svojich klientov k dispozícii ocenenia MVGM Valuations (MVGM Vastgoedtaxaties) na vykonávanie oceňovania a analýzy nehnuteľností na účely, ako sú stratégie predaja, nákup a akvizície, obchodná stratégia, due diligence, (re) financovanie a (re) financovanie rozvoja holandských nehnuteľností. Náš osobný prístup je zameraný na riešenie s transparentnou a otvorenou komunikáciou.

Pochopenie pre hodnoty majetku

  • Chcete podrobné ocenenie svojho majetku?
  • Chcete získať strategickú analýzu svojho majetkového portfólia?
  • Máte k dispozícii všetky informácie na meranie finančnej výkonnosti?

Širokospektrálne národné a lokálne odborné znalosti

S 20 pobočkami po celom Holandsku a tímom viac ako 45 expertov na oceňovanie ponúka MVGM odborné znalosti vo všetkých regiónoch a trhoch na riadenie vašich ocenení.

Naši odborníci na oceňovanie sú podporovaní vlastným výskumným oddelením, ktoré má rozsiahlu národnú databázu (GIS). Sme informovaní o národnom a regionálnom vývoji. Ročne realizujeme viac ako 25 miliárd eur, čo nás zaraďuje medzi tri najväčšie hodnotiace spoločnosti v Holandsku. Okrem toho náš špecializovaný tím oceňuje hodnotu majetku v hodnote 10 miliárd eur ročne pre index MSCI Dutch Property Index a index IPD Corporation Property Index.

Kvalita

Sme RICS-regulovaná spoločnosť a pracujeme v súlade s medzinárodne uznávanými profesionálnymi štandardmi RICS, ktoré sú kompatibilné s IVS. Poskytujeme nezávislé, podrobné a konzistentné oceňovanie nehnuteľností, ktoré sú v súlade s európskymi štandardmi oceňovania (EVS) a Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v závislosti od cieľa klienta. Naši hodnotitelia sú taktiež registrovaní v Holandskom registri hodnotiteľov nehnuteľností (NRVT). NRVT kontroluje kvalitu oceňovania a odbornú spôsobilosť odhadcov.

Proces oceňovania MVGM je transparentný a v plnej miere kontrolovaný na základe certifikovaných noriem ISAE3402 typu II. Tento certifikát zahŕňa všetky potrebné procesné riadenia a kontrolu potrebné pre účtovné účely a riadenie kvality.

Naše služby

Klientom ponúkame širokú škálu služieb. Medzi služby oceňovania MVGM patria:

  • Oceňovanie bytových družstiev (RJ 645, IPD Corporation Property Index);
  • Oceňovanie nehnuteľností spadajúce pod zdravotníctvo
  • Oceňovanie komerčných (kancelárske, priemyselné a maloobchodné) a rezidenčných nehnuteľností;
  • Oceňovanie MSCI indexu nehnuteľnosti
  • Prevádzkové nehnuteľnosi (hotely, čerpacie stanice, golfové ihriská, reštaurácie, kaviarne);
  • Výskum a poradenstvo

Osobný prístup

MVGM má k dispozícii odborníkov na oceňovanie v rôznych oblastiach expertízy a naprieč celým Holandskom. V rámci otvorenej komunikácie s klientom sa zameriavame na riešenie všetkých špecifík každého prípadu. Sme vám k dispozícii, aby sme vám mohli odpovedať na akékoľvek otázky a detailne ich vysvetliť.

Radi by ste chceli kontaktovať náš tím?

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách, obráťte sa na náš tím na nižšie uvedenom kontakte.