Home » Zásady ochrany osobných údajov a vyhlásenie o cookies

Zásady ochrany osobných údajov a vyhlásenie o cookies

Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú aké informácie o Vás zhromažďujeme, na čo tieto informácie používame a komu ich poskytujeme. Stanovuje tiež Vaše práva v súvislosti s poskytnutými informáciami a na koho sa môžete obrátiť ohľadom ďalších informácií alebo dotazov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o cookies popisuje, ktoré cookies MVGM používa prostredníctvom svojich webových stránok a aplikácií a na čo sa tieto cookies používajú. Vyhlásenie o cookies vysvetľuje, ako môžete vypnúť alebo odstrániť cookies. Odporúčame vám, aby ste si oba dokumenty pozorne prečítali.

Vyhlásenie o cookies